Γκλίτσες

    Όλες οι γκλίτσες μας είναι χειροποίητες και μόνο από νεαρούς βλαστούς από τις κρανιές μας Τα κεφάλια (καπάκια) είναι από διάφορες ρίζες με περίεργα σχήματα.